Skip to main content

Velkommen til

Bedre Råd AS

Vi kan tilby deg ulike tjenester:

  • Taksering av landbrukseiendommer til ulike formål
  • Eierskifterådgivning innenfor landbruket
  • Skatteplanlegging
  • Andre relaterte tjenester spesielt rettet mot landbrukets behov

Eierskifte

Eierskifte Vestfold - Eierskifte Buskerud - Eierskifte Telemark - Takst Vestfold - Takst Buskerud - Takst Telemark - Landbrukstakst Vestfold - Landbrukstakst Buskerud - Landbrukstakst Telemark

Et eierskifte på gården er en viktig milepel i gårdens historie, og betyr mye for menneskene som er involvert. Vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen fra A til Å – fra planlegging til gjennomføring.

Eierskifte

Takst

Eierskifte Vestfold - Eierskifte Buskerud - Eierskifte Telemark - Takst Vestfold - Takst Buskerud - Takst Telemark - Landbrukstakst Vestfold - Landbrukstakst Buskerud - Landbrukstakst Telemark

“Vi setter verdi på gården din.”

Vi kan utføre verdivurderinger av alle typer landbrukseiendommer, små eller store – uansett formål – om det er ved generasjonsskifte, markedssalg, skifte, refinansiering mv.

Takst

Rådgivning

Eierskifte Vestfold - Eierskifte Buskerud - Eierskifte Telemark - Takst Vestfold - Takst Buskerud - Takst Telemark - Landbrukstakst Vestfold - Landbrukstakst Buskerud - Landbrukstakst Telemark

Store og små beslutninger krever valg. Valg krever kunnskap, og kunnskap krever ledelse. Står du foran viktige valg som har betydning for drifta og for deg og din families framtid, eller skal du ha løst en enkeltstående, konkret sak? Vi kan tilby tilpasset og helhetlig rådgivning.

Rådgivning

Takst og eierskifte i landbruket.