Rådgivning

Landbruket som næring er i konstant endring – og mange eksterne tjenestetilbud  innenfor næringa er oppdelt og spesialisert –  noe som gjerne bidrar til et manglende fokus på helheten for deg som driver virksomheten.  Vi er opptatt av helheten, og dens betydning for å finne gode løsninger for drifta og for menneskene det handler om.

Per Einar har arbeidet med økonomisk rådgivning siden begynnelsen av 1990-tallet, og har gjennom sitt øvrige arbeid som regnskapsfører, eierskifterådgiver og takstmann innenfor landbruket fått anledning til å tilegne seg en variert erfaring.